Proiectul Bursele Rotary Academica are la bază susținerea excelenței în rândul tinerilor cu situație materială precară. Astfel, proiectul se adresează absolvenților de liceu și studenților din anul I si anul II de facultate, proveniți din mediul rural, care fac dovada unor rezultate remarcabile la învățătură și care nu au condițiile materiale optime pentru a urma studiile universitare. În urma unui proces riguros de selecție, au fost admiși în cadrul programului de burse 10 studenți, pentru anul universitar 2018-2019, iar în anul următor susținem fiananciar 15 studenți. Totodată, menționăm că tinerii admiși în programul de burse beneficiază și de mentorat pe toată perioada de desfășurare a programului. În plus, anul acesta i-am inclus în programul de mentorat pe toți cei 27 de studenți admiși la interviul de selecție.
Rolul programului de mentorat din cadrul proiectului Bursele Rotary Academica este acela de a ajuta beneficiarii programului să se integreze în obiectivele acestuia și să acelereze rezultatele pozitive din viața studenților acceptați în program. Studenții sunt invitați să participe la evenimentele ROTARY din cadrul clubului și nu numai.
Iași martie 2018 – prezent
VALOARE: 55.000 Euro
BENEFICIARI: 10 bursieri în 2018-2019, 17 bursieri în 2019-2020
TIP PROIECT: MULTI ANUAL