chartare club + proiect comun 1000 USD
București, decembrie 2014
VALOARE: 1.500 Euro