Au fost dotate catedrele de limba română, geografie, biologie, fizică, chimie, limbi străine, matematică, educație fizică, istorie și biblioteca școlii cu obiecte, materiale, cărți, dicționare, hărți, calculatoare, imprimante, copiatoare, videoproiectoare etc.

Iași martie – septembrie 2006

Parteneri: Rotary International, RC Sotra (Norvegia) oi RC Rosenholm (Danemarca)

VALOARE: 15.000 Euro