INFORMAȚII

Vrei să fii student dar nu îti permiti traiul în oraş si costurile aferente facultăţii?

Bursele Rotary Academica se adresează elevilor (din ultimul an de liceu) şi studenţilor (anul 1 si 2 de facultate), cu situaţie financiară modestă, ce doresc să urmeze/urmează deja cursurile unei universităţi de stat din laşi. Pe lângă criteriile de eligibilitate din dosarul de înscriere, ne interesează ca cei ce vor intra în acest proiect să împărtăşească principiile şi valorile ROTARY: onestitate, perseverenţă, asumarea responsabilităţilor, lucrul în echipă, implicareîn cauze sociale şi altruism.

În ce constă bursa


Bursa oferită va fi de 1.000 lei/lună şi va putea acoperi următoarele cheltuieli: cazare în cămin, masa la cantină, cărţi/manuale de studiu; tabere de studiu, alte cheltuieli.
De asemenea, burserii vor beneficia de «Programul de mentorat», adică fiecărui student îi va fi desemnat un Rotarian careva avea obligaţia de a îndruma şi sprijini activitatea studentului, atât şcolară cât şi extraşcolară, pe toată perioada în care studentul se află în programul Bursele Rotary Academica.

Condiţii de admitere


Candidaţii interesaţi de admiterea în acest program trebuie să se înscrie la adresa: www.rotaryiasicurteadomneasca.ro/formular/
Candidaţii vor întocmi un dosar* care va trebui sa contina:

cererea de înscriere (informală) însoţită de:

  • Un eseu din care să reiasă cine eşti tu (2-3 pagini, descrierea abilităţilor tale, a valorilor şi principiilor care te ghidează în viaţă, o descriere a activităţilor tale extraşcolare, implicarea ta în diferite proiecte, planurile tale de viitor, de ce ai ales o facultate anume, atitudine civică etc. Ne interesează o creionare a personalităţii tale pentru a înţelege dacă te potriveşti cu ceea ce solicităm noi;
  • O recomandare din partea unei persoane reprezentative pentru tine (poate fi cineva din comunitatea din care provii – profesor, preot etc – sau o persoană cu care ai lucrat într-un proiect etc). Te rugăm sa ne furnizezi adresa de e-mail şi numărul de telefon al acelei persoane pentru a o putea contacta ulterior;
  • Foaia matricolă (din care să rezulte situaţia şcolară din perioada liceului, precum şi notele obţinute la bacalaureat (acolo unde este cazul);
  • Adeverinţă(e) din care să rezulte veniturile familiei.

Înscrierile se vor realiza până la data de 30 August 2019 iar candidaţii selectaţi vor participa la un interviu în perioada 20-30 septembrie 2019.

*Dosarele se vor trimite prin email la adresa: rotaryiasicurteadomneasca@gmail.com pana la data de 30 August si se vor prezenta in original la data interviului.

Noi te sprijinim să îţi urmezi visul!