OBIECTIVE


Bursele Rotary ACADEMICA își propun să aducă un concept integrat, care să asigure tinerilor selectați:

  • resursele financiare necesare susținerii costurilor educației,
  • beneficiile mentoratului asigurat de lideri ai comunității locale și
  • integrarea în activitățile cu caracter social și educativ, realizate de către Rotary.

MONITORIZARE IMPLEMENTARE PROIECT


Monitorizarea modului de distribuire a fondurilor va fi realizată de Rotary Club lași Curtea Domnească, care va transmite sponsorilor rapoarte semestriale cu evidența sumelor cheltuite și destinația acestor sume, darși cu rezultatele obținute de beneficiarii burselor.

BURSELE ROTARY ACADEMICA

  • sponsorii sunt încurajați să desemneze de asemenea un mentor pentru tinerii înscriși în proiect,în acest mod fiind asigurată legătură directă între finanțatorși beneficiarul bursei.
  • numele sponsorilor vor fi afișate la toate evenimentele Rotary dedicate acestui proiect și de asemenea pe materialele de prezentare a proiectului, inclusiv pe rapoartele semestriale.
  • semestrial vor fi organizate evenimente la care vor participa membrii RC lași Curtea Domnească și sponsorii parteneri, evenimente la care vorfi invitați și ceilalți membri ai cluburilor Rotary din district
  • beneficiarii burselor vor participa la acțiunile de promovare organizate de sponsori, acest aspect urmând a face obiectul unui acord scris semnat de beneficiari în momentul în care li se desemnează bursele.
  • sponsorii vor putea prezenta parteneriatul cu RC lași Curtea Domnească în materialele de promovare.

Rotay Club lași Curtea Domnească va furniza sponsorilor la finalul ciclului universitar rezultatele de implementare ale proiectului, cu evindențierea performanțelor obținute de beneficiarii burselor, aceste informații putând de asemenea să fie incluseîn materialele de promovare.