PROBLEMA IDENTIFICATĂ


Potrivit statisticilor oferite de Eurostat, în anul 2016 Romania ocupa un nedorit loc 3 în Uniunea Europeană în ceea ce privește abandonul școlarîn rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, 18,5% dintre aceștia renunțând la continuarea studiilor.
Conform datelor furnizate de Consiliului Național pentru Finanțarea învățământului Superior, 50% dintre absolvenții de liceu din mediul urban și 20% din mediul rural încep studii universitare. Cu titlu exemplificativ, în anul 2015 din totalul studențilorînmatriculați în universitățile din România doar 2,7% erau absolvenți ai unor licee din mediul rural.
Rata abandonului universitar în România este de peste 40%, iar principala cauză este lipsa resurselor financiare pentru a acoperi costurile educației tinerilor pe parcursul studiilor.

Această situație de fapt duce la scăderea calității educației populației dar și la scăderea forței de muncă calificate, iar consecințele pe termen mediu și lung sunt foarte grave întrucât această generație de tineri reprezintă noua generație de părinți, astfel că impactul va fi propagat asupra noii generații de copii, care vor avea părinți mai puțin pregătiți și cu resurse financiare mai reduse și prin urmare mai puține sanse pentru a le asigura accesul la educație.