Skip to content

Ce dorim?

CUI SE ADRESEAZA*: Studenților admiși la una din universitățile din lași, ce îndeplinesc cumulativ următoarele CRITERII DE ELIGIBILITATE/ RECRUTARE:

  • Studenți admiși la universitățile din lași
  • Excelență în situația școlară (Medie liceu/ Notă BAC/ Medie artimetică)
  • Situație financiară deficitară (venit pe membru/familieîn valoare)
  • Scrisoare de motivație/ Eseu;
  • Interviu;
  • Proces de implicare -Triumvirat Rotary/ Mentor/ Familie
  • Dorința de aîmbrățișa Valorile Rotary
  • Îndeplinire Regulament de alegere a studenților pentru Bursele Rotary ACADEMICA
  • Îndeplinire Criterii de menținereîn program

*Deopotrivă, proiectul se adresează și absolvenților de liceu, aflați în condițiile enunțate mai sus (excelență în situația școlară și situație financiară deficitară), cu un accent pe elevii proveniți din mediul rural, pentru care organizatorii vor asigura difuzarea informațiilor despre accesul la Bursele ACADEMICA în rândul elevilor aflați în cadrul liceelor din orașe ale județului lași și/ sau al liceelor internat din lași.
COSTURI ELIGIBILE: cazare, masă, cărți, excursii de studiu, abonamente la instrumente online de studiu, haine etc.
IMPLICARE ROTARIENI Șl/ SAU DONATOR BURSĂ: Program de MENTORATcu cel/ cei pe care-l/i susține financiar pe toată perioada de desfășurare a programului. Acesta presupune că fiecărui student îi va fi desemnat un Rotarian, care va avea obligația de a îndruma și sprijini activitatea studentului, atât școlară cât și extrașcolară.
BURSELE ROTARY ACADEMICA
Mecanismele de alegere a studenților, de acordare a burselor, de gestionare a criteriilor de eligibilitate, pe toată durata de desfășurare a proiectului și mecanismele de control vor fi realizate și gestionate de către RC lași Curtea Domnească.