Skip to content

Reîncep înscrierile pentru Bursele Rotary ACADEMICA

IAȘI, septembrie 2023: Pentru al șaselea an consecutiv, studenții care fac dovada excelenței academice și a unei înalte motivații pentru studiu, dar care au o situație financiară modestă, sunt susținuți cu burse de către Clubul Rotary Iași Curtea Domnească.

Clubul Rotary Iași Curtea Domnească demarează o nouă sesiune de înscrieri pentru programul de burse Rotary ACADEMICA. Anul acesta, 15 tineri cu rezultate excepționale la învățătură, dar cu o situație financiară dificilă, vor primi sprijin financiar din partea Clubului Rotary Iași Curtea Domnească.

Programul Bursele Rotary ACADEMICA se adresează studenților în anul 1 și 2 de facultate, care urmează cursurile de licență ale unei universități de stat din Iași. Valoarea sprijinului financiar este de 10.000 de lei, banii urmând să fie oferiți lunar pe parcursul întregului an universitar. Condițiile de admitere presupun ca studentul candidat să facă dovada unor rezultate școlare foarte bune, dar și a situației financiare modeste. De asemenea, candidații trebuie să pregătească o scrisoare de motivație sau un eseu auto-evaluativ, ilustrativ pentru motivele care stau la baza solicitării acestei burse.

Candidații care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor participa, în etapa finală de selecție, la un interviu cu echipa de implementare a proiectului.
„Programul Bursele Rotary ACADEMICA intră în cel de-al șaselea an de implementare și ne bucurăm să asigurăm continuitate unui program pe care clubul nostru l-a construit de la zero, având la bază valorile rotariene: excelența, implicarea și responsabilitatea. Suntem mândri să susținem tineri excepționali, pe care vrem să îi sprijinim să își atingă potențialul extraordinar de care dau dovadă. Programul este unul complex, combinând o componentă financiară cu una de mentorat, și credem că poate fi multiplicat în fiecare centru universitar din țară cu ajutorul Cluburilor Rotary și a comunităților în care acestea își desfășoară activitatea”, declară Adriana Maria ROBU, președinte al Clubului Rotary Iași Curtea Domnească, în mandatul 2023 – 2024.

Bursierii Rotary Academica din anul universitar 2021 - 2022

Până în prezent, în cei 5 ani de derulare (între anii 2018 și 2023), pentru acest program a fost alocat un buget total de 150.000 de euro, fiind acordate 75 de burse.

“Intrăm în cel de-al șaselea an de implementare al programului Bursele Rotary ACADEMICA cu convingerea că vom descoperi din nou tineri cu potențial academic și valori umane apropiate de spiritul rotarian. Prin acest proiect, vrem să demonstrăm că barierele financiare nu trebuie să fie piedici în calea educației. Tinerii selectați până acum au fost o reală sursă de inspirație și pentru noi, dovadă că investiția noastră nu este doar în viitorul lor, ci și al nostru, al tuturor.”, spune Liviu-George MAHA, coordonatorul programului Bursele Rotary ACADEMICA.

 
În ce constă bursa

Bursa oferită va fi de 1.000 de lei pe lună și va putea acoperi cheltuielile de cazare la cămin, masa la
cantină, cărți sau manuale de studiu, tabere de studiu etc. timp de 10 luni. De asemenea, bursierii
vor beneficia de Programul de mentorat, adică fiecărui student îi va fi desemnat un membru Rotary,
care va avea obligația de a îndruma și de a sprijini activitatea studentului, atît școlară cât și
extrașcolară, pe toată perioada în care studentul se află în programul Bursele Rotary Academica.

 
Dosarul de selecție

Candidații interesați de admiterea în acest program trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă:

  • Cererea de înscriere (informală).
  • Un eseu de 2 – 3 pagini, în care să se creioneze personalitatea aplicantului, cine este el și dacă se potrivește cu cerințele programului. Se vor descrie abilitățile personale, valorile, principiile după care se ghidează în viață, aspecte legate de activitățile extrașcolare, implicarea în diferite proiecte, planuri de viitor, de ce a ales o anumită facultate, atitudine civică etc.
  • O recomandare din partea unei persoane reprezentative (din comunitate –învățător, profesor, preot – sau coordonator/mentor cu care a lucrat într-un proiect etc.). În acest caz vor furnizate datele de contact ale acelei persoane (adresa de mail și un număr de telefon), pentru a o putea contacta ulterior.
  • Foaia matricolă aferentă studiilor liceale și/sau copie după diploma de bacalaureat (din care să rezulte situația școlară din perioada liceului, precum și notele obținute la bacalaureat, acolo unde este cazul) și/sau documente (de exemplu, situația școlară) care să ateste media generală anuală a anului universitar anterior (pentru studenții în anul al II-lea, inclusiv pentru cei care au fost bursieri în anul precedent).
  • Adeverință(e) din care să rezulte veniturile familiei.

Candidații interesați pentru admiterea în acest program trebuie să transmită dosarul completând
formularul de mai jos sau prin email la RotaryIasiCurteaDomneasca@gmail.com .

Termenul limită de depunere a dosarului este 23 octombrie 2023.