Skip to content

Un nou an în care Bursele ROTARY ACADEMICA răsplătesc excelența

IAȘI, septembrie 2021: Pentru al patrulea an consecutiv, studenții care provin din medii defavorizate, dar care fac dovada excelenței academice, prin rezultate la învățătură foarte bune, sunt susținuți finaciar de către Clubul Rotary Iași Curtea Domnească. Programul Bursele Rotary ACADEMICA se adresează tinerilor care provin din familii cu situații financiare precare, dar care dovedesc faptul că, în ciuda condițiilor materiale modeste, depun eforturi susținute pentru a se desăvârși din punct de vedere educațional.

Clubul Rotary Iași Curtea Domnească demarează o nouă sesiune de înscrieri pentru programul de
burse Rotary ACADEMICA. Proiectul se adresează studenților anul 1 și 2 de facultate, cu situație
financiară precară, care doresc să urmeze sau urmează deja cursurile unei universități de stat din
Iași. Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 octombrie 2021.

Valoarea anuală a ajutorului financiar este 10.000 de lei, banii urmând să fi oferiți pe durata unui an
universitar. Condițiile de admitere sunt simple și presupun ca studentul candidat să facă dovada
rezultatelor excepționale la învățătură, dar și a situației financiare deficitare. Candidații vor trebui
să pregătească de asemenea o scrisoare de motivați sau un eseu, iar cei care îndeplinesc creiteriile
de eligibilitate și sunt selectatați în etapa finală vor participa la un interviu cu echipa de proiect.

Programul Bursele Rotary ACADEMICA împlinește anul acesta 5 ani și are deja în spate
peste 50 de tineri pe care i-am susținut financiar, dar, mai important i-am îndrumat din
punct de vedere uman și academic. Programul nu este nici pe departe un program social, ci
este unul de recunoaștere a elitelor, care reușesc să își atingă potențialul prin muncă onestă
și responsabilă. De altfel, vrem să vedem în tinerii candidați valorile în care Rotary crede:
implicare, perseverență, altruism și, nu în ultimul rând, excelență”, declară Dan Zaharia,
președintele Clubului Rotary Iași Curtea Domnească în mandatul 2021 – 2022.

În ce constă bursa

Bursa oferită va fi de 1.000 de lei pe lună și va putea acoperi cheltuielile de cazare la cămin, masa la
cantină, cărți sau manuale de studiu, tabere de studiu etc. timp de 10 luni. De asemenea, bursierii
vor beneficia de Programul de mentorat, adică fiecărui student îi va fi desemnat un membru Rotary,
care va avea obligația de a îndruma și de a sprijini activitatea studentului, atît școlară cât și
extrașcolară, pe toată perioada în care studentul se află în programul Bursele Rotary Academica.

Dosarul de selecție

Bursele Rotary Academica se adresează studenților (anul 1 si 2 de facultate), cu o situație financiară
modestă, care doresc să urmeze sau urmează deja cursurile unei universități de stat din Iași.
Candidații interesați de admiterea în acest program trebuie să întocmească un dosar care să
cuprindă:

• Cererea de înscriere (informală);
• Un eseu de 2 – 3 pagini, în care să se creioneze personalitatea aplicantului, cine este el și
dacă se potrivește cu solicitările programului. Se vor descrie abilitățile personale, valorile,
principiile după care se ghidează în viață, o descriere a activităților extrașcolare, implicarea
în diferite proiecte, planuri de viitor, de ce a ales o anumită facultate, atitudine civică etc;
• Recomandare din partea unei persoane reprezentative (cineva din comunitate – profesor,
preot – sau cineva cu care a lucrat într-un proiect etc.). În acest caz trebuie furnizate adresa
de mail și un număr de telefon a acelei persoane pentru a o putea contacta ulterior.
• Foaia matricolă (din care să rezulte situaţia şcolară din perioada liceului, precum şi notele
obţinute la bacalaureat (acolo unde este cazul);
• Adeverinţă(e) din care să rezulte veniturile familiei.

Candidații interesați pentru admiterea în acest program trebuie să transmită dosarul completând
formularul de mai jos sau prin email la RotaryIasiCurteaDomneasca@gmail.com .

    Termenul limită de depunere a dosarului este 1 octombrie 2021.